Kommunesamenslåing

Eg e kommen te at Hjelmeland bør slå seg på lår.. saman med Egersund. Strand bør gå i forhandlingar med Sauda. Forsand med Suldal og Finnøy med.. kanskje Utsira. Slik kan me klara oppretthalda komplett kaos i lang tid.

Politikk å slikt

Om det er litt mørkt for tida, ser eg lyse utsikter for transportbransjen.
Les at Fister skule jedna ska flyttast. Årdal omsorgsenter ska visst t Hjelmeland, for der e plass, si dei nett har flytta t Årdal. Når dei bler flytta tebars t Hjelmeland bler det ikkje heilt plass, så må bare bygga på litt.

Eg har tru på meir sentralisering og fleirbruk. Vil slå et slag for å flytta ALT t idrettshallen. På dagen kan sentraladministrasjonen sitta på mesaninen, og ongane gå på skule i hallen. På kvelden kan me trilla dei gamle ut frå garderobane og lufta dei litt på håndballbanen, før ein legge dei på mesaninen, som nå er ledig. Kommunestyresalen kan ble den nye idrettshallen, og me legge ner det nya idrettsanlegget på Røgelstad, flytte d tebars t Flåtene. Videre kan me flytta adle barnehagane t eldresenteret på Hjelmeland, for det e nå ledig.Legekontoret meiner eg greit kan gjerast mobilt, og slåast saman med ny bok- og kulturbuss. Den ska ha bilde av Eldfinn frampå. Så skrive me oss på lista, laga på mesaninen, om når me har tenkt å ble sjuke, å så kjeme Bjarte susande i kulturbussen og fikse opp.

Billigt blir det og…. trur eg.

Vær

Det e någe kjent, trygt å godt med 12 grader og regn.