Prøveinnvielse

..av ny altanstue.

Prøveinnvielese av nye altanstua.